bonehuset.se

Denna hemsida har funnits under flera årtionden, ibland aktiv, ibland mer passiv.

Avsikten med hemsidan är inte att nå så många människor som möjligt. I stället vill jag att sidan ska vara ett redskap för den helige Ande att beröra de människor som leds hit.

Tidvis har vi varit i bön för de som kontaktat oss. Denna möjlighet kommer även nu framöver att finnas tillgänglig.

Nu (juli 2023) gör vi en nystart med hemsidan hos ett nytt webhotell.
Allt eftersom tar vi form. / Börge

Blogg

En stark helandetjänst

Den dagen gjorde jag tre snabba strandhugg på olika kristna konferenser. Det är lätt att förflytta sig i den digitala världen. I den första konferensen tyckte jag mig möta en scoutledare, som med händerna i byxfickorna, på ett avslappnat sätt ville få mig att trivas. I den andra var det som om jag mötte en …

De många ljusen

Jag skrev i ett tidigare inlägg att jag skulle återkomma om en upplevelse som berör den gräsrotsväckelse jag då talade om. För några år sedan var jag i bön och under bönen fick jag en inre upplevelse, som en syn. Jag såg ett dystert mörkt landskap. Anade konturerna av skogspartier och bergskammar i bakgrunden. Fanns …

Fylld av kraft – om Bönekonferensen i Hässleholm.

Redan när Lasse Bjervås slog an första ackordet på flygeln, för inledande lovsång, så upplevde jag hur en vind från den helige Ande rörde sig igenom alla närvarande. Min upplevelse fick jag sedan bekräftad av flera jag talade med. Bönekonferensen i Hässleholm startade i år på detta vis. Det var som om Herren sa, det …

Om Börge

Växte upp inom en pingstförsamling i Stockholm. Lämnade allt vad kristen tro hette vid 20+ genom ett radikalt avsked. Cirka 30 år senare kom ett möte med Gud som innebar en total omvändelse och förändring av livet. Aktiv som förebedjare (intercessor) sedan 1994. Bloggare, till och ifrån, sedan 2008. Aktiv i Skandinaviska Turistkyrkan på Costa del Sol i Spanien under många år. Sedan pastor i Elimkyrkan i Simrishamn (Pingst) under sju år. Numera boende i Stockholm och fortsatt verksam som förebedjare och förkunnare.