bonehuset.se

Denna hemsida har funnits under flera årtionden, ibland aktiv, ibland mer passiv.

Avsikten med hemsidan är inte att nå så många människor som möjligt. I stället vill jag att sidan ska vara ett redskap för den helige Ande att beröra de människor som leds hit.

Tidvis har vi varit i bön för de som kontaktat oss. Denna möjlighet kommer även nu framöver att finnas tillgänglig.

Nu (juli 2023) gör vi en nystart med hemsidan hos ett nytt webhotell.
Allt eftersom tar vi form. / Börge

Blogg

Om Börge

Växte upp inom en pingstförsamling i Stockholm. Lämnade allt vad kristen tro hette vid 20+ genom ett radikalt avsked. Cirka 30 år senare kom ett möte med Gud som innebar en total omvändelse och förändring av livet. Aktiv som förebedjare (intercessor) sedan 1994. Bloggare, till och ifrån, sedan 2008. Aktiv i Skandinaviska Turistkyrkan på Costa del Sol i Spanien under många år. Sedan pastor i Elimkyrkan i Simrishamn (Pingst) under sju år. Numera boende i Stockholm och fortsatt verksam som förebedjare och förkunnare.