Om Börge

Växte upp inom en pingstförsamling i Stockholm. Lämnade allt vad kristen tro hette vid 20+ genom ett radikalt avsked. Cirka 30 år senare kom ett möte med Gud som innebar en total omvändelse och förändring av livet. Aktiv som förebedjare (intercessor) sedan 1994. Bloggare, till och ifrån, sedan 2008. Aktiv i Skandinaviska Turistkyrkan på Costa del Sol i Spanien under många år. Sedan pastor i Elimkyrkan i Simrishamn (Pingst) under sju år. Numera boende i Stockholm och fortsatt verksam som förebedjare och förkunnare.