En av de Guds kämpar som jag mött.

Jag blev på äldre dagar pastor i en liten pingstförsamling i Skåne. Nu har jag lämnat denna tjänst och ägnar mig åt bönetjänst.

När jag första gången besökte en regional pastorskonferens så var jag nervös, blyg och kände mig liten. Första gången som pastor. Under den gemensamma bönen fick jag en inre syn. Jag såg två händer som förde en enkel keramikkruka i ett bestämt mönster. I krukan fanns glöd som syntes i krukans öppning, men inga eldslågor syntes. Jag såg inte kartan, men jag visste att rörelsemönstret skedde framför Skånes karta.

Jag berättade om min upplevelse när bönen var slut och efteråt kom Curt Levin fram till mig och talade om att rörelsemönstret precis beskrev de regionala bönesamlingar han planerat under temat ”Ett förvandlat Skåne genom bön”. Mönstret stämde precis med de orter där samlingar planerats och i precis rätt tidsordning. Jag hade inte hört talat om dessa samlingar, men längre fram blev jag en del av ledningsgruppen för detta böneinitiativ. Curt blev en nära vän och vi möttes många gånger i bönegemenskap under de år han hade kvar att leva.

Curt, som nu är hemma hos Herren, var initiativtagare till Skånes pionjärmission och genom denna stödde han under många år församlingsplanteringar. Jag såg på Kanal Tio ett TV-inslag som handlade om Curts liv och i detta ställdes även frågan om vad som sedan hände, något riktigt svar tyckte jag mig inte få i programmet. Det var mer inriktat på Curts eget liv.

Men det finns en fortsättning på Skånes Pionjärmission och denna fortsättning är mycket spännande. Böneinitiativet lever vidare och söker sig nya former. Initiativet till nyplanteringar är överfört till en yngre generation, precis som det ska vara i Guds församling.

Jag är så glad ett jag fick möta Curt Levin och bli hans vän. Jag är lika glad över att fått möta Lasse Bjervås som nu leder Pionjärmissionen och de yngre bröder, Johan Stenström och Paul Nilsson som är verksamma med församlingsplantering inom Pionjärmissionen.

Själv får jag inte släppa min delaktighet i böneinitiativet, detta som jag fick se i min inre syn. Jag bor numera i Stockholm, men reser till Hässleholm för en bönekonferens i början av februari. Visionen om ett förändrat Skåne genom bön lever kvar.

Bilden är en bearbetning av ett foto jag tog år 2016 när den regionala bönen hölls i den församling jag tjänade, nämligen Elimförsamlingen i Simrishamn. Curt Levin till vänster och Lasse Bjervås till höger. Övriga deltagare (det var många) har försvunnit ur bilden genom bearbetningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *