Fylld av kraft – om Bönekonferensen i Hässleholm.

Redan när Lasse Bjervås slog an första ackordet på flygeln, för inledande lovsång, så upplevde jag hur en vind från den helige Ande rörde sig igenom alla närvarande. Min upplevelse fick jag sedan bekräftad av flera jag talade med.

Bönekonferensen i Hässleholm startade i år på detta vis. Det var som om Herren sa, det är jag som ska göra det. Nu sker något.

Johnny Foglander var huvudtalare och bidrog med gedigen undervisning främst om behovet av en bönerörelse som var enad i Anden, en armé av bedjare som fokuserar på Guds väg och inte på det som skiljer mellan olika delar av kroppen.

Under konferensen kom flera profetiska tilltal som pekade på att något är på gång. Har vi inte hört det förut kan vi då säga. Jo visst, så är det, ankomsten av en väckelse har uttalats och är efterlängtad.

Även jag hade fått ett tilltal om ett andligt genombrott. Jag skrev ned i förväg och det stämde sedan med vad som skedde och vad som kom att sägas under konferensen.

Det var den tionde Hässleholmskonferensen jag varit med på och det avslutade för mig en period av nio år då jag varit med i den lednings/arbetsgrupp som finns för ”Ett förvandlat Skåne genom bön.” Skåne finns kvar i mitt hjärta och i min bön, men allt har sin tid. Nu öppnas nya vägar.

På bilden ser du ungdomar som bejakat Skånes Pionjärmissions uppmaning att starta bibelgrupper som i framtiden ska leda till församlingsplantering i Skåne. Det gläder mig och ska bli spännande att följa. Johan Stenström talar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *